帝都乐彩票_帝都乐彩票app_帝都乐彩票官网

您未被授权查看该页

您不具备使用所提供的凭据查看该目录或页的权限。

请尝试以下操作:

  • 如果您认为自己应该能够查看该目录或页面,请与网站管理员联系。
  • 单击刷新 按钮,并使用其他凭据重试。

HTTP 错误 401.1 - 未经授权:访问由于凭据无效被拒绝。
Internet 信息服务 (IIS)


技术信息(为技术支持人员提供)

  • 转到 Microsoft 产品支持服务 并搜索包括“HTTP ”和“401 ”的标题。
  • 打开“IIS 帮助”(可在 IIS 管理器 (inetmgr) 中访问),然后搜索标题为“身份验证”、“访问控制”和“关于自定义错误消息”的主题。

Kościół w Okopach Św. Trójcy znów ożyje!!!

Wspaniała wiadomość dla wszystkich miłośników Kresów, historii, dawno minionej I i II Rzeczypospolitej... 15 czerwca 2014 roku zostanie ponownie poświęcony kościół Świętej Trójcy w Okopach Świętej Trójcy. Kościół ten powstał w 1693 roku z fundacji JKM Jana III Sobieskiego, w nowopowstałej wówczas twierdzy, u ujścia Zbrucza do Dniestru.

 

Okopy położone w strategicznym punkcie, były miejscem ważnych wydarzeń np Konfederacji Barskiej. Stały się również miejscem akcji "Nie-boskiej komedii". W dwudziestoleciu międzywojennym Okopy były miejscowością graniczną Rzeczypospolitej z Rumunią przez Dniestr i ZSRR przez Zbrucz. Kościół "działał" do 1945 roku, kiedy to został spalony nota bene przez UPA.

 

 

Po rozpadzie ZSRR nikt nie kwapił się do odbudowy kościoła Św. Trójcy w Okopach Św. Trójcy, bo sądzono, że nie ostali się tam katolicy. Jednak ubiegłoroczny Rajd Katyński pokazał coś innego. Gdy w Okopach pojawili się motocykliści, postanowili uprzątnąć wnętrze ruin kościoła z siana, śmieci i gruzu. We wnętrzu postawili dwa motocykle, z których utworzono ołtarz do odprawienia mszy św. dla motocyklistów Rajdu. Wtedy okazało się, że zeszli się tamtejsi katolicy, których niby nie było. Niedługo potem zapadła decyzja o doprowadzeniu kościoła do stanu pozwalającego na jego użytkowanie. Na tę chwilę kościół ma już otynkowane wnętrze, a jak wspomnieliśmy 15 czerwca 2014 roku kościół ponownie ma zostać poświęcony by znów służyć wiernym. Jakże to wspaniała nowina na drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Zapewniamy, że będziemy na poświęceniu kościoła, jak również zapewniamy, że będzie tam husaria!!! Tak nam dopomóż Bóg.

A jako prywatną ciekawostkę mogę dodać, że moja Babcia Teresa, która zaraziła mnie nieuleczalną miłością do Kresów, historii, husarii i I Rzeczypospolitej, od kiedy pamiętam mawiała, że gdy wygra w totolotka, pierwsza rzecz ufunduje odbudowę tego kościoła. Jak widać 6 w totka nie była potrzebna, wystarczyły lata modlitwy w intencji odbudowy tej świątyni :)

B.S.

 

p.s.

Wieści te piszę, oglądając w "narodowej" telewizji "Pana Wołodyjowskiego", w którym to upadek i utrata Kamieńca Podolskiego, stały się przyczynkiem do powstania Okopów Św. Trójcy.

Wiadomości