帝都乐彩票_帝都乐彩票app_帝都乐彩票官网

您未被授权查看该页

您不具备使用所提供的凭据查看该目录或页的权限。

请尝试以下操作:

  • 如果您认为自己应该能够查看该目录或页面,请与网站管理员联系。
  • 单击刷新 按钮,并使用其他凭据重试。

HTTP 错误 401.1 - 未经授权:访问由于凭据无效被拒绝。
Internet 信息服务 (IIS)


技术信息(为技术支持人员提供)

  • 转到 Microsoft 产品支持服务 并搜索包括“HTTP ”和“401 ”的标题。
  • 打开“IIS 帮助”(可在 IIS 管理器 (inetmgr) 中访问),然后搜索标题为“身份验证”、“访问控制”和“关于自定义错误消息”的主题。

Rzeczpospolita Babińska

Rzeczpospolita Babińska - pod tą zagadkową, niewiele mówiącą nazwą kryje się grupa towarzyska, złożona ze szlachty.

Została on założona w XVI wieku, Babinie koło Lublina,

w posiadłości rodu Pszonków.

 

Inocjatorami powstania Rzeczypospolitej Babińskiej byli Stanisław Pszonka oraz Piotr Kaszowski. Członkowie tej grupy, z ktorej najbardziej znanymi postaciami byli Jan Kochanowski i Mikołaj Rej, tworzyli fikcyjne, karykatorualne państwo, przedstawiające różne kwestie jakby w krzywym zwierciadle. Funkcje i urzędy w tym fikcyjnym tworze nadawane były członkom grupy za stworzenie i opowiedzenie śmiesznej i kłamliwej anegdoty. Kierowano się przy tym maksymą- "każdy człowiek jest kłamcą".

Rzeczpospolita Babińska była swoistym szlacheckim klubem towarzyskim, obrady, spotkania stanowiły humorystyczne biesiady, zakrapiane, w trakcie których wyśmiewano polskie zacietrzewienie, zdarzającą się nietolerancję religijną

I tak, autor historyjki o polowaniu, zostawał pasowany na myśliwego, autor fałszywego przepisu kulinarnego na kucharza i odpowiednio lekarza itp. W ramach Rzeczypospolitej Babińskiej można było zostać królem, senatorem, biskupem, rycerzem, hetmanem oraz zdobyć inne funkcje i urzędy.

Od 1610 roku nadając funkcje i urzędy, dokonywano wpisów do rejestru urzędników babińskich.

Rejestr ten był prowadzony kolejno przez Jakuba Pszonkę, Wacława Zamoyskiego i Adama Pszonkę, po którego śmierci w roku 1677, wpisów zaprzestano. W sumie regestr zawiera przeszło 400 stron i opisane są w nim różne fakty, włącznie z wyprawami do fikcyjnych państw. W tym rejestrze wszystko poza nazwiskami autorów opowieści było fikcyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości