Rzeczpospolita Babińska

Rzeczpospolita Babińska - pod tą zagadkową, niewiele mówiącą nazwą kryje się grupa towarzyska, złożona ze szlachty.

Została on założona w XVI wieku, Babinie koło Lublina,

w posiadłości rodu Pszonków.

 

Inocjatorami powstania Rzeczypospolitej Babińskiej byli Stanisław Pszonka oraz Piotr Kaszowski. Członkowie tej grupy, z ktorej najbardziej znanymi postaciami byli Jan Kochanowski i Mikołaj Rej, tworzyli fikcyjne, karykatorualne państwo, przedstawiające różne kwestie jakby w krzywym zwierciadle. Funkcje i urzędy w tym fikcyjnym tworze nadawane były członkom grupy za stworzenie i opowiedzenie śmiesznej i kłamliwej anegdoty. Kierowano się przy tym maksymą- "każdy człowiek jest kłamcą".

Rzeczpospolita Babińska była swoistym szlacheckim klubem towarzyskim, obrady, spotkania stanowiły humorystyczne biesiady, zakrapiane, w trakcie których wyśmiewano polskie zacietrzewienie, zdarzającą się nietolerancję religijną

I tak, autor historyjki o polowaniu, zostawał pasowany na myśliwego, autor fałszywego przepisu kulinarnego na kucharza i odpowiednio lekarza itp. W ramach Rzeczypospolitej Babińskiej można było zostać królem, senatorem, biskupem, rycerzem, hetmanem oraz zdobyć inne funkcje i urzędy.

Od 1610 roku nadając funkcje i urzędy, dokonywano wpisów do rejestru urzędników babińskich.

Rejestr ten był prowadzony kolejno przez Jakuba Pszonkę, Wacława Zamoyskiego i Adama Pszonkę, po którego śmierci w roku 1677, wpisów zaprzestano. W sumie regestr zawiera przeszło 400 stron i opisane są w nim różne fakty, włącznie z wyprawami do fikcyjnych państw. W tym rejestrze wszystko poza nazwiskami autorów opowieści było fikcyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości