Słynne obrazy z kolegiaty w Żółkwi

Kolegiatę w Żółkwi, ufundowaną przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego przez wieki zdobiły cztery ogromne obrazy batalistyczne, przedstawiające bitwę pod Kłuszynem, Chocimiem, Wiedniem i Parkanami. Dziś tych dzieł tam nie ma, ale warto zobaczyć i wyobrazić sobie, jak to wyglądało.

"Kliknij" tekst lub obrazki, by przejść do materiału. 

Wiadomości