Grody Czerwieńskie - Czerwień, Wołyń

 

Grody Czerwieńskie - dawna tajemna kraina, niby znane,

a zapomniane.

A przecież grody te, na pograniczu polsko- ruskim, właśnie ze względu na swoje położenie, stanowiły ważny element rywalizacji między państwami, a dziś są nie tylko legendą.

Ich pozostałości można zobaczyć i namacalnie doświadczyć.

Przeżycie niezwykłe,

niemalże mistyczne.

Wiadomości