Artykuły wg. tematyki

  • Ogólne ( 108 artykułów )

    Artykuły nie związane bezpośrednio z konkretnym miejscem czy wydarzeniem.

  • Kłuszyn ( 0 artykułów )
    Latem 1610 roku do wojsk kozacko-litewsko-koronnych oblegających Smoleńsk dotarła wieść o koncentrującej się pod Kaługą potężnej armii szwedzko-rosyjskiej pod dowództwem Dymitra Szujskiego, która miała ruszyć na odsiecz Smoleńskowi[6].
  • Smoleńsk ( 2 artykułów )
Wiadomości