Mocowanie skrzydeł husarskich - kontrowersje

Zapraszamy do lektury tekstu, rozważań, dyskusji dotyczącej mocowania skrzydeł husarskich w okolicach siodła, o tym czy jak twierdzi nasz krajowy autorytet od husarii, mogło to być mocowanie elastyczne czy ze względów praktycznych, raczej nie. Może to wywoła pewną dyskusję, pozwoli na kontynuację, przedstawienie kolejnych źródeł popierających którąś tezę czy skłoni odtwórców do badań i próbowania alternatywnych metor mocowania skrzydeł.

("kliknij" tekst lub zdjęcie by przejść do artykułu)