Wielkie wrześniowe bitwy husarii

Najbliższy czas, wrzesień to obfitość bardziej i mniej okrągłych wielkich i ważnych bitew husarii.

Już 2 września rozpoczęła się wielka bitwa, a raczej oblężenie Chocimia z wieloma mniejszymi i większymi potyczkami i starciami między rycerstwem Rzeczypospolitej, a Turcją- Imperium Osmańskim. 

Cała ta konfrontacja trwała aż do 9 października 1621 roku.

8 września to 500 rocznica pierwszej wielkiej bitwy husarii- pod Orszą (1514) między sprzymierzonym rycerstwem polskim i litewskim, a wojskami Księstwa Moskiewskiego.

12 września to ostatnia wielka bitwa husarii- pod Wiedniem (1683) między Turcją- Imperium Osmańskim,

a rycerstwem Rzeczypospolitej i innymi sprzymierzonymi.

27 września to słynna bitwa pod Kircholmem (1605), między Rzeczpospolitą, a Szwecją.

Takich starć jest więcej, ale te są najważniejsze. 

Oczywiście wszystkie wygrane przez rycerstwo polskie i litewskie, z wielkim udziałem husarii. 

Pamiętajmy o wielkich osiągnięcia naszego oręża, w tym husarii we wrześniu na przestrzeni wieków.