Od Rusi do Rosji, od Księcia do Cara.

Zapraszamy do lektury tekstu poświęconego powstaniu i początkom Rusi, poprzez Wielkie Księstwo Moskiewskie,

aż do "etapu" Rosji. 

Czym różni się Ruś od Rosji, Rusin od Rosjanina?

O tym dowiemy się z tego artykułu, w którym postarano się przystępnie przedstawić tajemnicze, ważne i ciekawe dzieje ziem ruskich i Rusinów.

Być może tym tekstem zniweczymy wieki dotąd skutecznej moskiewskiej propagandy i zabiegów socjotechnicznych... ;)