Antonio Possevino u Iwana Groźnego -relacja z Moskwy końca XVI wieku.

 

Wszystkich zainteresowanych czasami Stefana Batorego i Iwana Groźnego zapraszamy do lektury doniesień prosto z Moskwy papieskiego wysłannika Antonio Possevino. Ten może długi zapis, będący zaledwie wyciągiem cytatów z jego wspaniałego dzieła "Moscovia", przedstawia relację na temat realiów, władcy, warunków i zasad życia w państwie moskiewskim, w II połowie XVI wieku. Z pewnością pewne rzeczy będą dziwić, pewne przerażać, może i coś imponować. Zapraszamy.