Husarski rząd Oskierki z 1633 r.

Rząd husarza Oskierki, 

który w 1633 roku 

brał udział w uroczystym 

wjeździe poselstwa 

Jerzego Ossolińskiego 

do Rzymu. 

Dziś jest to jeden 

z piękniejszych i 

lepiej pokazanych 

eksponatów w 

Muzeum Wojska Polskiego 

w Warszawie.