Husaria w Grodnie w 1568 roku.

Panorama Grodna z 1575 roku przedstawia przywitanie poselstwa Iwana IV, co miało miejsce w 1568r.

Pokazane przez nas fragmenty obrazu pozwalają zobaczyć husarię, stroje, uzbrojenie oraz samo miasto tamtych dawnych i dobrych dla Rzeczypospolitej czasów.