Bita pod Kircholmem 1605 - obraz

Przedstawiamy fragmenty obrazu "Bitwa pod Kicholmem" autorstwa Petera Snayersa. Obraz malowany ćwierć wieku

po zdarzeniu, ale z uwzgędnieniem relacji świadków. 

Dzieło, jako źródło ikonograficzne uważane jest za

wiarygodne i dobrze oddające bitwę.