Jam Zapolski- rocznica rozejmu.

15 stycznia 1582 roku,  w połowie drogi między Wielkimi Łukami, a Pskowem, we wsi Jam Zapolski, a w zasadzie w wiosce Kiwerowa Horka, poselstwo polskie i moskiewskie podpisało rozejm, kończący wojnę między Rzeczpospolitą, a Księstwem Moskiewskim. Pertraktacje, które prowadził wysłannik papieski Antonio Possevino,

w Kiwerowej Górze trwały miesiąc.

 

W materiale przedstawiamy zdjęcia współczesne z Jamu Zapolskiego, Kiwerowej Horki i Pskowa oraz "smaczki" negocjacji oraz zapisów rozejmu.